Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Gl 1129/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-19

Skarga M. C. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 271/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 210/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Gl 1160/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 707/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie należności przedemerytalnych w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku odmówić sporządzenia uzasadnienia

IV SA/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stypendiów

IV SA/Gl 1129/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tut. Sądu Sygn. akt IVSA/ Gl 1129/06 z dnia [...] r.

IV SA/Gl 767/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 521/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 688/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia[...], nr [...] w przedmiocie: statusu bezrobotnego
1   Następne >   2