Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Łd 404/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanowił : odmówić sporządzenia uzasadnienia. bg

IV SA/Gl 271/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy z tytułu niepłacenia alimentów w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 271/14

II SA/Op 241/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-15

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie rekompensaty za pozbawienie prawa własności nieruchomości

III SA/Łd 426/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania pisma według właściwości

II SA/Sz 228/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-09-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Kr 195/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Łd 304/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bd 880/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-28

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o wznowienie postępowania

II SA/Rz 877/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia