Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 404/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanowił : odmówić sporządzenia uzasadnienia. bg

III SA/Łd 426/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania pisma według właściwości

III SA/Łd 304/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania