Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Gl 1101/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Wr 289/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Łd 380/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia informacji