Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VII SAB/Wa 22/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-26

Wniosek T. B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 22/14 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P.

II SAB/Wa 524/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 150/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Lubelskiego w przedmiocie sprostowania danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

I SAB/Bd 7/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-24

Wniosek w przedmiocie niewydania dokumentów z akt sprawy

IV SAB/Wr 267/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SAB/Wa 617/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

Skarga R. Z. na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

IV SAB/Gl 17/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 17/15

II SAB/Rz 65/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-17

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie o sygn. akt II SAB/Wa 425/12

I OZ 1145/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie 'publikacji decyzji na składane wnioski'
1   Następne >   2