Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 103/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania z dnia [...]r. dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika [...]

IV SAB/Wr 30/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 29/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 29/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 31/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 31/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 30/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 267/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-24

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 168/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-25

Wniosek w przedmiocie weryfikacji postanowienia , nr [...]

I OZ 1301/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie weryfikacji postanowienia nr [...]
1   Następne >   2