Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 175/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr [...] MOPS we W. z dnia [...], nr [...]

IV SAB/Wr 241/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-25

Wniosek Z. R. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie weryfikacji postanowienia , nr [...]

I OZ 1302/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we Wrocławiu w przedmiocie weryfikacji postanowienia nr [...]