Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Kr 864/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OW 64/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego składowania gruzu

II OSK 639/16 - Wyrok NSA z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 231/20 - Postanowienie NSA z 2020-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SAB/Wr 40/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta [...] w przedmiocie robót budowlanych polegających na zabudowie miejsca parkingowego