Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Lu 130/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania w sprawie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

VI SA/Wa 1207/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

Wniosek w przedmiocie udzielenia koncesji na składowanie odpadów w górotworze

II SA/Bd 171/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II SA/Bd 383/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

II SA/Bk 354/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odzysku odpadów

III SA/Wr 765/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne

III SA/Gl 1977/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie inne

II SA/Bd 1149/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie opinii w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów

II SA/Bd 229/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

II SA/Rz 621/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
1   Następne >   +2   4