Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 1176/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Lu 1178/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Lu 1183/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Gd 675/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Ol 761/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-19

skarg Spółdzielni Mieszkaniowej A i Prokuratora Rejonowego na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Lu 1177/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Lu 625/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2013 r.

I SA/Go 47/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Lu 1185/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Łd 1184/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 maja 2014 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   48