Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Łd 1422/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów