Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 7/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie wskazania, który organ jest właściwy w sprawie prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego rekultywacji terenu po byłym składowisku odpadów azbestowo

IV SA/Wa 1956/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów

II SAB/Rz 44/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] polegającą niewydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

II SAB/Lu 15/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 147/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Wniosek Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, a Starostą Gryfińskim o wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

II OSK 3128/13 - Wyrok NSA z 2014-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty B.

OW 19/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku J. Spółki Kolejowej Spółka z o. o. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów

II OW 159/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku A. z o.o. o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działce nr [...] [...]

II OW 166/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-11

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

II OW 117/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Wniosek Marszałka Województwa Śląskiego z [...] września 2015 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Starostą Raciborskim przez wskazanie organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
1   Następne >   +2   4