Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 2/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami

II OW 42/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rekultywacji składowiska odpadów azbestowo

II OW 86/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w związku z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych

II OW 86/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Wniosek w przedmiocie egzekucji administracyjnej obowiązku usunięcia odpadów zgromadzonych na terenie działek przy ul. [...] i [...] w N. przez [...] z siedzibą w Z.

II OW 25/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Jeże, gmina Słupsk

II OZ 864/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 15 maja 2017 r., sygn. akt IV SA/Wa 837/17 w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z [...] stycznia 2017 r., nr [...] w przedmiocie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego [...]