Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FZ 812/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2018 r.