Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 305/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1529/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VII SA/Wa 356/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy

VII SA/Wa 297/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1917/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 2045/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2363/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia

II SA/Gl 754/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych na skutek skargi kasacyjnej J.O. od postanowienia WSA w Gliwicach

II SA/Lu 825/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki części obiektu budowlanego

VII SA/Wa 836/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę
1   Następne >   +2   +5   +10   75