Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 934/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II SA/Łd 714/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy

II SA/Łd 1319/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

I SA/Łd 871/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 rok i styczeń 2009 roku

III SA/Łd 787/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Łd 1212/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej

III SA/Łd 365/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-31

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 366/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-31

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o skierowaniu na badania lekarskie

II SA/Łd 392/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 356/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   2