Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 850/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie wymeldowania

II SA/Rz 823/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

II SA/Rz 765/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Ol 689/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na wykonanie rurociągów na rowach melioracyjnych

II SA/Sz 142/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy Szczecinie sygn. akt SA/Sz 516/96

II SA/Kr 891/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ol 390/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na przebudowę zajazdu z drogi krajowej, budowę drogi wewnętrznej i gminnej

II OZ 1411/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 182/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Łd 391/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   4