Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gd 430/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1075/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Wa 28/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 1109/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 264/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-11

Skarga M. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Gd 595/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-23

skarg Gminy Miasta oraz R. P. - G., A. B. - Ł. i Z. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i rozliczeń z tym związanych

IV SA/Wr 466/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II OZ 285/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Łd 495/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] z dnia[...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II OSK 1058/14 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy uznania za stronę postępowania
1   Następne >   +2   +5   9