Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 251/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia uc...

II SA/Bk 413/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na roboty budowlane

III SA/Kr 181/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie zameldowania

II SA/Lu 908/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Lu 203/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 203/15

II SA/Kr 483/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1364/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 3401/15 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II OZ 1319/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji zatwierdzającej pro...

II SA/Lu 696/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania za utracone korzyści z tytułu pozbawienia użytkowania działek

I OZ 1309/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego