Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

OSK 24/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Starosty J. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 311/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-12

Skarga o wznowienie postępowania dotyczącego pozwolenia na rozbudowę

II OZ 675/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu P. w przedmiocie nie rozpoznania protestu dotyczącego pozwolenia na budowę

OSK 219/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-14

Skarga kasacyjna od postanowienia NSA, Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach w sprawie ze skargi J. L. i E. L. na pismo Starosty B. , nr [...] w przedmiocie zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych

II SAB/Lu 98/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę; w zakresie skargi kasacyjnej , sygn. akt II SAB/Lu 98/12

II SAB/Lu 119/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłość Starosty w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę; w zakresie skargi kasacyjnej , sygn. akt II SAB/Lu 119/12

IV SO/Po 6/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie akt

II SA/Gl 52/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-09

Sprawa ze skargi J. L. na pismo Starosty B. w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego J. L. od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 52/16 o odrzuceniu skargi

II SAB/Po 35/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SAB/Po 24/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   3