Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1737/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Bd 566/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wr 550/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

II SA/Łd 861/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gd 520/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku dotyczącego udzielenia pozwolenia na budowę obiektu budowlanego

II SA/Gd 519/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku dotyczącego udzielenia pozwolenia na budowę obiektu budowlanego

II SA/Gl 475/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii skargi kasacyjnej skarżącej H. G.P. i skarżącego C. P. od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 475/12

II SA/Po 381/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy

II SA/Wr 294/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzie...

VII SA/Wa 2836/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych
1   Następne >   3