Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 305/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 457/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja...

VII SA/Wa 1529/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VII SA/Wa 356/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy

VII SA/Wa 297/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1917/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 1024/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-02

Skarga J. B. W, Z W i T W na uchwałę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego;

II OZ 354/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zwrotu podania o nałożenie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Op 601/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na skutek skargi kasacyjnej M. C. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 601/14

VII SA/Wa 2045/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100