Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 79/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta D. w przedmiocie usunięcia znaku drogowego na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez skarżącego od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SAB/Gl 79/14