Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Gd 172/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-08

Sprawa ze skargi J. S. na pismo Starosty Powiatowego w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I OZ 761/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.L. na pismo Starosty Zwoleńskiego nr [...] w przedmiocie czynności Starosty Zwoleńskiego w sprawie odmowy wydania z depozytu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

III SAB/Wr 31/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty W. w przedmiocie niewydania prawa jazdy

III SAB/Wr 18/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty L. w przedmiocie wydania prawa jazdy

III SA/Lu 226/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-02

Sprawa ze skargi M. R. na czynność Starosty J. w przedmiocie wezwania do usunięcia braków wniosku o wydanie prawa jazdy

VIII SA/Wa 266/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-27

Sprawa ze skargi T. L. na pismo Starosty [...] w przedmiocie czynności Starosty [...] w sprawie odmowy wydania z depozytu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

II SA/Gl 1185/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-20

Sprawa ze skargi M. C. oraz A. C. na akt Starosty [...] w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Go 334/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Go 335/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-21

Skarga kasacyjna L.M. w sprawie ze skargi na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Go 336/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-21

Skarga kasacyjna L.M. w sprawie ze skargi na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu
1   Następne >   2