Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Sz 351/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Wr 312/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na au...

VI SA/Wa 759/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 480/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie udzielenia zgody na okresowe niepowiększanie zapasów obowiązkowych paliw

II GZ 47/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-14

Zażalenie od postanowienia WSA w K. w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w K. , sygn. akt II SA/Ke 601/13

II GZ 707/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. , nr [...] w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatów do gier o niskich wygranych

II SA/Rz 616/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

VI SA/Wa 1556/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II SA/Bd 513/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-12-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II GSK 2264/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
1   Następne >   +2   +5   +10   58