Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Łd 543/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

III SA/Lu 556/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Go 847/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Bk 641/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wr 459/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 807/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 484/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 9/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 827/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu

II OZ 671/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno
1   Następne >   +2   4