Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 453/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

IV SA/Po 875/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Rz 278/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-13

Skarga N.K. i M.K. na decyzję Wojewody P. w R. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego skargi kasacyjnej M.K. od postanowienia WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 278/11

IV SA/Wa 1986/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu podania

II OZ 625/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bd 1083/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 1039/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 299/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Po 907/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 167/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   3