Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 362/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I SA/Wa 732/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Gd 34/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 1079/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Starosty [...] na orzeczenie SKO z dnia [...] r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej p o s t ...

I SA/Wa 2550/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Gd 724/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-16

Sprawa ze skargi M. S. i A. S. na decyzje SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OZ 1252/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa

II SA/Łd 1086/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 602/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 888/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości