Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 229/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 723/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-06

Skarga kasacyjna B. B., I. B., M. B., G. K. i L. K. w sprawie ze skargi B. B., I. B., M. B., G. K., L. K., K. L. i P. L. na [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 1109/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Łd 62/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 63/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 309/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 641/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału działki

II SA/Łd 1086/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 621/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-09-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości