Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

VIII SA/Wa 284/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi D.F. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekazania akt

I SA/Wa 426/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 714/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1073/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I OSK 910/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość warszawską

II SA/Łd 163/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-20

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 176/09 ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obec...

II SA/Łd 459/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Gd 787/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-01

skarg Prokuratora Okręgowego, W. K., J. K. i B. K.-H. na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie nadania prawa własności nieruchomości na terenie byłego Wolnego Miasta

II SA/Bd 374/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju
1   Następne >   +2   4