Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Bk 5/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na bezczynność G. S. W. 'J.' w K. w przedmiocie wydania uchwały

II OSK 310/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie nakazu usunięcia krzewów

II SA/Wr 349/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb kompleksu stawowego 'G. [...]'

IV SA/Wa 2348/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Po 162/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 162/10

II SA/Po 234/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 907/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 535/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 821/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...]...

II SA/Gl 1131/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w kwestii skargi kasacyjnej J. L. od wyroku WSA w Gliwicach
1   Następne >   3