Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 447/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SA/Sz 447/19 uchylającego zaskarżoną decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] r., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję...

II SA/Sz 447/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-01-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 447/19 uchylającego zaskarżoną decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za odprowadzanie do wód

II SA/Rz 1348/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-07-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej za pobór wód podz...

II SA/Bk 129/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych