Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 843/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Sygn. akt I SA/Wa 843/09 POSTANOWIENIE Dnia 17 marca 2010 r. Wojewódzk...

I SA/Wa 815/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. O. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07, odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu , sygn. akt I SA/Wa 60...

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia mienia z mocy pr...

I SA/Wa 652/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 648/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1069/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 645/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SAB/Wa 99/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania w celu rozpatrzenia zagadnienia wstępnego