Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 41/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2004r.

I SA/Go 185/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 1998 r.

I SA/Gl 166/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Kr 1217/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia raty podatku

I SA/Kr 616/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r.

I SA/Po 36/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stanowiska wierzyciela, w sprawie nie uznania za zasadne zarzutów zgłoszonych w toku postępowania egzekucyjnego

II FZ 472/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2005 r.

I SA/Gd 778/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2001r.

I SA/Wr 967/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.

III SA/Wa 1847/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za miesiące od stycznia do września 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100