Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1261/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 849/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Czerwonak w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

II SA/Łd 934/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II OZ 1078/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skarg E. F., F. B., A. B., A. M., T. P., A. K., B. F., A. C., S. J., T. K., A. S., W. Ł., J. H., W. G., Z. K., J. B., G. W. na decyzję SKO w B.-B. z [....

IV SA/Wa 1447/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie zobowiązania do oddania odpadu

II SA/Gd 471/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1191/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia kary za usunięcie bez zezwolenia drzew

II SA/Bd 982/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Ke 215/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1258/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie naliczenia opłaty za składowanie odpadów
1   Następne >   +2   +5   +10   31