Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 422/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 1042/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności nieruchomości

II OZ 120/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

OSK 255/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

II OZ 924/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SAB/Go 15/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu S. w przedmiocie ustalenia właściciela nieruchomości

II OZ 1072/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1046/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 549/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składowiska odpadów azbestowych

II SA/Lu 591/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej uznania działek za mienie gromadzkie w zakresie skargi kasacyjnej SKO od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 591/13
1   Następne >   +2   +5   +10   14