Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 411/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z 30 czerwca 2009 roku, znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Wr 297/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymiany gruntów rolnych

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P. -

OSK 306/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-23

Skarga kasacyjna od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy w sprawie ze skargi S. F. na decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za utraconą nieruchomość rolną

II SA/Kr 313/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SAB/Bk 93/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-25

Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawie ze skargi K. K., E. C., S. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę P. w przedmiocie zaniechania i niezakończenia postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi tylko w przedmiocie zmniejszonej wielkości powierzchni działki ziemi

IV SA/Wa 1691/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 725/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewo...

II SA/Łd 518/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w przedmiocie zatwierdzenia Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty gruntowej wsi L.