Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Rz 1017/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rz. w przedmiocie odmowy przywrócenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych

I OZ 975/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wyznaczenia na stanowisko służbowe

II SA/Bd 605/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego [...] w przedmiocie odprawy z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1153/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaniu prawa do wojskowej renty inwalidzkiej

I OZ 118/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby kandydackiej

I OSK 532/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-10

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku skarżącego o wycofanie wypowiedzenia złożonego w dniu 8 stycznia 2001 r.

I OSK 381/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 37/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Skarga kasacyjna od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie ze skargi R. P. na rozkaz personalny Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Bk 725/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję P. Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy uznania za winnego nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i odstąpienia od ukarania

OSK 1626/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   29