Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1079/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Wa 1828/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów