Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 436/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 290/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 354/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 622/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Gd 243/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów osoby zobowiązanej

III SA/Gd 244/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów osoby zobowiązanej

III SA/Gd 32/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

III SA/Gd 583/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej