Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 595/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie kontrolnego badania inwalidy

IV SA/Wr 623/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do Służby wojskowej

III SA/Kr 822/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-14

Sprawa ze skargi Z. D. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej i inwalidztwa

III SA/Kr 716/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi R. W. na orzeczenie Komisji Lekarskiej w przedmiocie stwierdzenia związku schorzenia i inwalidztwa ze służbą

II OZ 810/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. W. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Krakowie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia związku schorzenia i inwalidztwa ze służbą

II OSK 699/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej P.S. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi P.S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej

II SA/Rz 832/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w [.] w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

II SAB/Go 155/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Sz 1052/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w S. w przedmiocie powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych

III SA/Gd 216/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-09-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie skierowania na komisję lekarską