Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 157/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy z 5 grudnia 2014 r. sygn. akt II SA/Bd 383/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej W.P. od wyroku WSA w Bydgoszczy z 9 września 2014 r. sygn. akt II SA/Bd 383/14 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bartniczka z [...] grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia mienia gminnego budynku

III SA/Wr 678/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi G M na czynność - prowadzenie działalności zarządzania nieruchomościamu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowychcprzez gminny zakład budżetowy, narzucenie zarządcy nieruchomością wspólną w osobie M Z G L w Sz P , w przedmiocie zarządzania przez Gmię Sz P nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej przy ul.[...] w Sz P przez Z K , M Z G L w Sz P

II SA/Bd 383/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia mienia gminnego budynku

II OZ 90/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ol 778/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ś. w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Gminy Ś. na skutek skargi kasacyjnej '[...]' sp. z o.o. w W. od postanowienia WSA w O. z dnia '[...]' sygn. akt '[...]'

III SA/Wr 348/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;

II SA/Sz 29/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-08-08

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

II SAB/Wa 350/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] reprezentowanej przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie błędnego zakwalifikowania pisma złożonego w dniu [...] kwietnia 2015 r.

II SAB/Wa 350/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] reprezentowanej przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie błędnego zakwalifikowania pisma złożonego w dniu [...] kwietnia 2015 r.

II SA/Rz 488/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-07-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi pełnomocnika inicjatora referendum lokalnego - E. K. przeciwko Radzie Gminy [...] na niedotrzymanie terminu do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego
1   Następne >   2