Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 617/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 1103/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Łd 8/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego