Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Rz 458/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia decyzji ostatecznej o pozbawieniu uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 677/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-05

Sprawa ze skargi J. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 1280/99

II OZ 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Wr 6/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego wznowionego w sprawie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przywrócenia uprawnień kombatanckich

IV SA/Wr 580/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 140/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego z dnia [...]r.

IV SA/Po 188/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

OSK 191/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień kombatanckich

OSK 270/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-23

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem NSA w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich
1   Następne >   +2   +5   +10   13