Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SA/Wr 722/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie przekazania pisma o udzielenie informacji publicznej do rozpatrzenia zgodnie z właściwością

II SA/Rz 812/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie udzielenia informacji prasowej

II SA/Kr 920/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia '[...]' na niewykonanie przez Prezydenta Miasta wyroku w sprawie o sygnaturze IISAB/ Kr 150/13

I OZ 793/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie wniosku B. B. i P. B. o wymierzenie grzywny [...] spółce akcyjnej w K. za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Wa 58/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 192/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku B. W. o udostępnienie informacji publicznej

IV SA/Gl 315/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-15

Sprawa ze skargi G. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta P. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Bk 70/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie informacji publicznej

I OSK 1647/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Brus w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   18