Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OZ 262/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie z wniosku A. Z. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszy...

II SAB/Wa 419/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Ol 48/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w rozpatrzeniu wniosku o uzupełnienie postanowienia

IV SAB/Wr 319/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-07

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

II SAB/Ol 26/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie warunków zabudowy

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

IV SAB/Wr 318/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-07

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

II SAB/Ol 55/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A.Z. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie budowy budynku gospodarczego

IV SAB/Wr 321/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego