Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Po 14/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi W. P. na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Po 16/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w P. w sprawie ze skargi W. P. na bezczynność Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji