Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wr 215/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy L. w sprawie prowadzonej z wniosku J. M. o przydział i zmianę lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy na lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych