Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Łd 24/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta VII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Ł. w przedmiocie zaniechania wykonywania obowiązków służbowych