Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II SAB/Wa 717/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] listopada 2013 r. o udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 717/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] listopada 2013 r. o udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 27/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania decyzji

I OZ 1020/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji public...

I OZ 846/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej